Diagnoza według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej od kilu tysiącleci kieruje się trzema podstawowymi narzędziami diagnostycznymi: 

  • Diagnoza z języka 
  • Diagnoza z pulsu 
  • Diagnoza ze stóp (refleksologia stóp)  

Aby móc wprowadzić skuteczną terapię wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, w pierwszej kolejności specjalista TCM (fitoterapeuta, akupunkturzysta, refleksolog) musi przeprowadzić wywiad diagnostyczny z Klientem. W dalszej kolejności następuje diagnostyka. 

Jednym z głównych narzędzi jest diagnoza z języka. Kolor języka odzwierciedla stan zdrowia, sam kolor jest przydatny w ocenie stanów przewlekłych, a nalot na języku sugeruje stan ostry. Topografia języka i określone punkty związane są z oceną poszczególnych narządów. Według chińskich źródeł, diagnoza z języka jest bardzo obiektywna, nie ma tu miejsca do nadinterpretacji. Same oględziny języka Klienta, nawet bez przekazania przez niego konkretnych informacji związanych ze stanem zdrowia pozwalają badającemu stosunkowo łatwo oszacować stan faktyczny. 

 

Diagnoza z pulsu – badanie tętna – celem tej metody diagnostycznej jest zgromadzenie niezbędnych informacji i sklasyfikowanie ich. Diagnoza z pulsu daje odpowiedź czy poszczególna dysharmonia w ciele dotyczy niedoboru czy nadmiaru, gorąca czy zimna. Z badania pulsu ocenia się przede wszystkim stan nerek, wątroby, śledziony, płuc oraz serca. 

Diagnoza ze stóp – refleksologia stóp – poprzez ucisk poszczególnych punktów na stopach diagnosta ocenia stan zdrowia organów w ciele. Więcej na ten temat w artykule:  Refleksologia Atelier Medycyny Integralnej i Masażu Beaty Juengst

All
masaż 1